Ngày hạch toán

Navigation:  6. Hướng dẫn sử dụng chức năng > Menu Hệ thống >

Ngày hạch toán

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Phần mềm MISA SME.NET 2015 cho phép thay đổi Ngày hạch toán mặc định trên các chứng từ kế toán khi thêm mới. Kế toán thường thực hiện đổi ngày hạch toán khi phát sinh nhu cầu nhập bù chứng từ của những ngày trước đó như:

Đối với các nghiệp vụ liên quan đến Hóa đơn bán hàng: Tại đơn vị không quản lý việc xuất hóa đơn trên phần mềm, khi đó hàng ngày người viết hóa đơn sẽ thực hiện viết và cuối ngày tổng hợp lại hoặc sau 1 tuần (tùy theo đơn vị) và chuyển cho kế toán để hạch toán, báo cáo.

Đối với các nghiệp vụ Ngân hàng: Thông thường ngày hôm sau thì đơn vị mới nhận được được những giao dịch phát sinh liên quan đến ngân hàng (Ví dụ liên quan báo Có, liên quan nghiệp vụ chuyển đi nhưng không thực hiện được...) do ngân hàng báo về. Hoặc 1 tuần/tháng đơn vị mới lấy sổ phụ ngân hàng về để hạch toán (tùy theo số lượng giao dịch cũng như nhu cầu của đơn vị)

Cách thao tác

Vào menu Hệ thống\Ngày hạch toán

HDSD_HETHONG_Doingayhachtoan                

Đổi ngày hạch toán về ngày cần nhập bổ sung chứng từ

Nhấn Đồng ý để áp dụng ngày hạch toán vừa chọn.

NOTE_iconnote Thêm mới chứng từ hoặc nhân bản từ chứng từ cũ, phần mềm sẽ mặc định lấy ngày theo ngày hạch toán vừa thiết lập như trên.

HDSD_HETHONG_NGAYHACHTOAN_note